Следвайки предизвикателствата на времето, български икономист и австрийски инженер създадоха през 1994 година дружество с наименование първите букви от собствените си имена и насоченост консултации и снабдяване на
минно-добивните и строителни предприятия от Балканския полуостров с машини, инструменти и консумативи.


  През изминалите години дружеството се развива интензивно, участвайки успешно в редица
национални и международни проекти. Л и Д ООД е член на Българската търговско-промишлена палата от 1996 година и на Българска минна камaра от нейното създаване.


  За най-високи постижения в
минно-добивния бранш за 2001 година от подотрасъл “търговия с продукти на минерални суровини” дружеството е отличено с почетна грамота от Управителния съвет на Българската минна камaра.

  Нашата основна задача е да осигурим на нашите партньори и контрагенти възможно най-доброто решение от гледна точка на процес и приложение

  Стремим се да познаваме потребностите на клиентите си и да намираме възможно най-доброто решение за тяхната дейност.


         


  При нас могат да се намерят както информация, така и реализация на най-новите технологии и машини за: тунелостроене, прокарване на минни галерии, шахти и добив на минерални суровини, фронтови комплекси, пълен набор от минно и строително оборудване, инструменти и резервни части.музика: Александър Тодоров     web design by Catalog.BG