Акционерно дружество Херенкнехт е водещо в технологиите и на пазара при машинно прокарване на тунели. Представител за България фирма Л и Д ООД. Херенкнехт е единственото в света предприятие, което доставя най-съвременни пробивни тунелни съоръжения за всякакви строителни терени и за всякакъв диаметър- от 0,10 до 19 м. Продуктовата палитра обхваща създадени по мярка машини за транспортни тунели (Traffic Tunnelling, Ø > 4.2 м) и тунели за канали, водопроводи, газопроводи и др. (Utility, Ø ≤ 4.2 м). Освен това предприятието произвежда най-модерни дълбоко- пробивни съоръжения за вертикални шахти, които проникват до дълбочина от 6.000 м. (Herrenknecht Vertical). Най-младата дъщерна фирма (Bohrtec Vertical) доставя по-малки пробивни машини за близки до повърхността геотермични разработки.

Traffic Tunnelling: Великаните сред пробивните тунелни машини.

Предполага се, че в средата на този век на земята ще живеят девет милиарда души, две трети от които- в големи, гъсто населени райони. Начинът да останат хората и товарите мобилни са- подземни инфраструктури с по-голям капацитет. С техниката на Херенкнехт например, под масива Готард в Швейцария ще бъде създаден най-дългият железопътен тунел в света  (2 х 57 км), който ще бъде готов за движение на влакове вероятно в края на 2016 г. В китайския метрополис Шанхай ще бъдат разкрити два тунела с най-големия до сега в света диаметър: двете пробивни глави от Шванау ще бъдат 15,43 м. Те ще преминават под река Янгце и ще обхващат речния остров Чангксинг с два автомобилни тунела с три платна и дължина 7,47 км.

Utility Tunnelling: Малък диаметър, голям капацитет.

С нарастване на световното население в страните в преходен период и в развиващите се страни се увеличава и необходимостта от подземни снабдителни тунели- точно както и в съвременните метрополиси. Затова по целия свят повече от 600 Utility Tunnelling- машини на Херенкнехт строят и полагат водоснабдителни и канални системи, тръбопроводи за газ и маслo, както и линии за електричество, интернет и телефонни трасета. При това прокарването на тунели без копаене предлага редица предимства в сравнение с конвенционалния способ на строителство: микромашините, HDD-Rigs или съоръженията за спускане на шахти не влияят негативно нито на транспорта, нито на икономиката или околната среда.

Herrenknecht International.

През 2006 г. концернът Херенкнехт постига оборот от 646 милиона евро. В целия свят за концерна Херенкнехт работят повече от 2 000 сътрудници и се обучават над 130 млади хора. В страната и в чужбина към концерна спадат 30 дъщерни фирми и 7 холдингови дружества. С тяхна помощ Херенкнехт може да предложи на всеки клиент най-доброто решение за неговия тунелен проект. Винаги и навсякъде.