Пневмоударници за сондажи с диаметър от 80 до 125мм

Спирални свредла

Коронки, ножови, бутонни и др.

Моноблок бургии


Адаптори, преходници

MF щанги и/или с муфи

Специален инструмент Бетек

Зъби с добивни проходчески машини

Инструмент за специално сондиране

BETEK