Отчитайки реалните икономически условия, ръководството и персонала на
“Л и Д” ООД са насочили вниманието си към предлагане на продукти и услуги, които пълноценно да задоволяват потребностите на клиентите, от висококачествени материали и технологии. Освен това целия персонал убеден, че собственото му бъдеще и просперитет зависят и се основават на доверието на клиентите, полага усилия да го заслужи.Фирмената ни политика е изградена на мотото:

Качествени продукти при оптимални условия!

  Мотото показва стремежа на фирмата всички нейни клиенти да останат доволни от постигнатите резултати и от предоставените им продукти и услуги.

  “Л и Д” ООД се ползва с име на надежден доставчик при изпълняване на поръчки сред своите партньори от множество държави, като Австрия, България, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Македония, Полша, Румъния, Сингапур и много други.