-Проходчески комплекс за вертикални шахти

 -Индивидуални апарати за филтриране и пречистване на въздуха

 -Минно спасителна техника